• جلسه اول : آرامش( به چه صورت آرام و خونسرد باشیم)

• جلسه دوم : دلایل کندخوانی• جلسه سوم : تندخوانی ( قسمت اول)

• جلسه چهارم : تندخوانی ( قسمت دوم)• جلسه پنجم : تندخوانی ( قسمت سوم)

• جلسه ششم : تندخوانی همراه با درک•

جلسه هفتم : آموزش روش اسکن و به کارگیری آن

• جلسه هشتم : یادداشت برداری صحیح – کلمات کلیدی – الگوی یادگیری

• جلسه نهم : انجام تمرینات (یادداشت برداری صحیح – کلمات کلیدی – الگوی یادگیری)

• جلسه دهم : اصول صحیح مطالعه( قسمت اول)•

جلسه یازدهم: اصول صحیح مطالعه( قسمت دوم)•

جلسه دوازدهم: اصول صحیح مطالعه – شرایط مطالعه•

جلسه سیزدهم: شرایط مطالعه( قسمت دوم)•

جلسه چهاردهم: شرایط مطالعه( قسمت سوم)•

جلسه پانزدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت اول)•

جلسه شانزدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت دوم)•

جلسه هفدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت سوم)•

جلسه هجدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت چهارم)•

جلسه نوزدهم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت پنجم)•

جلسه بیستم : تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت ششم) – تاثیر تغذیه بر مغز•

جلسه بیست و یکم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت هفتم) – تکنیکهای به خاطر سپاری اعداد•

جلسه بیست و دوم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت هشتم) – تکنیکهای به خاطر سپاری و فهمیدن مطالب•

جلسه بیست و سوم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت نهم)•

جلسه بیست و چهارم: تکنیکهای تقویت حافظه ( قسمت دهم) – انجام تمرینات تقویت حافظه•

جلسه بیست و پنجم: تکنیکهای بهتر یادگیری زبانهای خارجی•

جلسه بیست و ششم: تکنیکهای یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی در کلاس درس•

جلسه بیست و هفتم:تکنیکهای اعتماد به نفس و تقویت روحیه•

جلسه بیست و هشتم:جمع بندی

 1.  Back up data
 2. Power down system, unplug it, press power button
 3. Put computer on a table with plenty of room
 4.  Open computer case
 5. Diagram all cable connections
 6. Before removing ribbon cables, look for red color or 
 7. stripe down one side of each cable
 8. Remove cables to all drive
 9. Remove expansion cards 
 10.   Remove motherboard
 11. Remove power supply
 12. Remove drives

مراحل صحیح مونتاژ قطعات داخل کیس و اسمبل سیستم به ترتیب زیر می باشد:

 1. Power supply
 2. drives
 3. motherboard
 4. cards
 5. Connect all data and power cables
 6. Plug in keyboard, monitor, mouse
 7. Turn on power
 8. Verify PC working properly

با توجه به جدول ذیل میزان ولتاژ مصرفی قطعات مختلف را محاسبه و در نهایت 30% به مجموع آن اضافه کنید

Thin Client یک سخت افزار کوچک و آماده برای محیط های Terminal است و چیزی جز یک کامپیوتر جمع و جور نیست اما این کامپیوتر برای استفاده به صورت یک پایانه‌ شبکه‌ای طراحی و تنظیم شده است. TCها با استفاده از سیستم عامل نصب شده بر روی Flash Memory(حجم حدود 4-5) محیطی را برای اتصال به سرورها آماده می کنند که از امنیت بالایی برخوردار هستند.TC ها نسبت به PCمشکل ویروسی شدن را نداشته (به علت فریز بودن)و برای انجام اموری اداری و دفتری مناسب می شود.

از مزایای یک TC می توان به موراد زیر اشاره کرد:

1.      پایین بودن مصرف برق نسبت به PC

2.      کم حجم بودن آن

3.      قیمت مناسب در مقایسه با یک PC 

4.      امنیت بالا در شبکه

5.      مقاوم بودن در برابر ویروس ها

6.       مناسب برای انجام امور اداری و دفتری

روزی به عقب نگاه می کنی و به آنچه قبلاً گریه دار بود میخندی
پس بیایید “م” مشکلات را برداریم و آنها را به شکلات زندگی تبدیل کنیم, بخندیم و از زندگی لذت ببریم.