به صورت پیش فرض در Splunk محل ذخیره شده لاگ ها در index main می باشد ولی به دلایل ذیل می بایست تعداد متفاوتی index برای این کار در نظر گرفت:

  1. داشتن index های متفاوت باعث افزایش سرعت جستجو در میان log ها می شود
  2. محدود کردن میزان حجم لاگ های ذخیره شده برای کار و اهداف مختلف
  3. محدود کردن دسترسی کاربران splunk به یک index خاص