در این ویدیو به آموزش نحوه ساخت Reports و Dashboards و همچنین آموزش تنظمات مربوطه در Splunk می پردازد