در این ویدیو به نحوه وارد کردن DATA یا LOG ها به Splunk آموزش داده می شود.مهم ترین و پرکاربرد ترین روش تغذیه splunk با استفاده از Forwarder ها می باشد.Forwarder ها App ها می باشد که بر روی هاست و نقطه های مورد نظر ما نصب می شوند و اقدام به ارسال اطلاعات به سمت سرور Splunk برای index شدن می کنند. forwarder ها میزان کمی از منابع هاست را برای این کار اختصاص می دهند