دوره ccna سرآغاز شروع دروه های سیسکو می باشداین دوره از 2 کتاب در رابطه با Routing و Switching تشکیل شده که به مسائل اولیه و پایه ای در این مورد می پردازددوره های جدید در سال 2013 با نام هایCCNA ICND1 100-101وICND2 200-101 معرفی شد و می توانید کتاب های مربوطه را از اینجا و اینجا دانلود کنیدچنانچه علاقمند به آموزش این دوره می باشید پیشنهاد من مطالعه این جزوه دست نویس  و مشاهده این ویدیو ها می باشد.با مطالعه این موارد می توان گفت تمام نیاز های شما برآورده خواهد شد.موفق باشید