snmp  پروتکلی است برای مانیتور کردن ،اجزاء SNMP عبار است از:

  1. snmp agent: دستگاه ای است که ما مقصد مانیتور کردن آن را داریم مثل : router cisco
  2. snmp sever: سروری است که عمل مانیتور کردن را انجام می دهد مثل: solarwinds
  3. ارتباط Agent و Server:این ارتباط به وسیله پروتکل snmp برقرار می شود.
  4. mib:جزئی است که ما قصد مانیتور کردن ان را داریم.مثل دمای cpu

mib های نسخه 1 و 2 استاندارد هستندهرشرکتی mib مخصوص به خودش را دارد و mib دارای یک ساختاری درختی (OID) است.

انواع نسخه های snmp عبارت است از: 1 ، 2 ، 2C و 3نسخه Ver 1:از Mib 1 ساپورت می کند و در آن درستورات get (برای گرفتن اطلاعات) ، Set(تنظیم اطلاعات برروی device) و Trap ، info داریماین نسخه کاملا clear بوده و یا یک رمز محافظت می شود در نتیجه ایمن نیست
نسخه Ver 2:در این نسخه از Mib 1,2 ساپورت می شود و علاوه بر دستورات نسخه 1 ،دستورات get Bulck (گرفتن کل اطلاعات) و get Next(گرفتن اطلاعات بعدی) اضافه شده است.در این نسخه ما هیچ نوع رمزی و امنیتی نداریم
نسخه Ver 2c(community):همان نسخه 2 می باشد که برای محافظت به آن کلمه عبور اضافه شده است.
نسخه Ver 3:
در این نسخه داشتن رمز الزامی بوده و  برای امنیت بیشتر می توان بسته ها را رمز و امضا کرد(اختیاری است)