1. استفاده از روش wap2 برای رمز نگاری
  2. تغییر آدرس ip پیش فرض دستگاه
  3. تغییر رمز مدیریت
  4. غیر فعال کردن Ssid broadcast
  5. استفاده از قابلیت mac filtering 

پیاده سازی سناریو OSPF در Packet Tracer

OSPF

دانلود فایل Packet Tarcer http://majidk.persiangig.com/mkz/OSPF.pkt========================================================پیاده سازی سناریو Rip در Packet Tracer

Rip

دانلود فایل Packet Tarcer http://majidk.persiangig.com/mkz/Rip.pkt