در این پست در مورد قابلیت vSphere vMotion  توضیح دادمهتگامی که یک Vm روشن هست و درحال سرویس دهی می باشد می توان Data Store  یا Host آن را منتقل کرد.و امکان انتقال هم زمان Host وData Store نیست و برای انتقال هم زمان حتما می بایست vm خاموش شود.انتقال Data Store در یک vm روشن نیز با ارزش است مثلا ممکن است در مجموعه شما San Storage  موجود نبوده الان به مجموعه شما اضافه شده استو در حال حاضر قصد انتقال Data Store های خود به San Storage دارید،تا بتوانید از قابلیت های ویژه vSphere Esxi استفاده کنید.با این عمل هیچ اختلالی در سرویس دهی Vm شما رخ نخواهد داد،با تستی که من انجام دادم هنگام انتقال در تست ارتباط ping -t  هیچ قطعی مشاهده نشد.