گوگل در سرویس جدیدی از کاربران خود می خواهد تا شماره موبایل خود را وارد کرده تا در صورت فراموش کردن رمز عبور کد بازیابی پسورد به موبایل آنها sms شود این درحالی است که در لیست کشورهای موجود نامی از “ایران” نیست.

گوگل

در حال حاضر گوگل ایران را به لیست اضافه کرده ولی شماره ای از ایران قبول نمی کند